E-postere CNFR2016

INSTRUCŢIUNI REALIZARE E-POSTER

e-Posterul este un poster în format electronic, PowerPoint, jpeg sau PDF.
Dacă rezumatul înscris online a fost acceptat de către Comitetul Ştiinţific ca prezentare e-Poster, participanţii sunt rugaţi să realizeze poster-ul în format electronic, conform instrucţiunilor de mai jos, şi să îl trimită pe e-mail (la rezumate@cnfr2016.ro) până la data de 15 august 2016. Pentru o mai bună centralizare a prezentărilor, subiectul e-mailului va conține numele prezentatorului, alături de titlul lucrării trimise.

e-Posterele vor fi prezentate exclusiv pe suporturi electronice şi vor rula pe toată perioada de desfăşurare a Congresului, în Zona e-Postere. Suporturile electronice pe care vor fi prezentate e-Posterele vor avea suport ratio setat la 16:9 (PORTRAIT).

Atentie
Pentru ca e-Posterele să fie afișate, este necesar ca prezentatorul să fie înregistrat la Congres (prin completarea Formularului de Înscriere online și achitarea taxei corespunzătoare).
Instrucțiuni și recomandări de realizare a e-Posterelor
  • e-Posterele vor include un singur slide
  • Format obligatoriu: PowerPoint (.ppt, .pptx), .jpeg.
  • Orientare obligatorie: PORTRAIT
  • Dimensiuni obligatorii: 8.85 inch (22.48 cm) x 15.74 inch (40 cm)
  • Mărime maximă acceptată: 20mb / e-Poster
  • Se recomandă organizarea conținutului în următoarele secțiuni: Introducere și obiective, Material și metodă, Rezultate, Concluzii
  • Fonturi recomandate: Arial, Calibri, Times New Roman
  • Pentru o mai bună vizibilitate la proiectare se recomandă utilizarea fonturilor deschise pe fundal întunecat
  • Pentru a îmbunătăți calitatea prezentărilor, recomandăm includerea de grafice și fotografii care să susțină conținutul lucrării
Atentie
Dacă rezumatul înscris online a fost acceptat de către Comitetul Ştiinţific ca prezentare e-Poster, participanţii sunt rugaţi să realizeze poster-ul în format electronic, conform instrucţiunilor de mai sus, şi să îl trimită pe e-mail (la rezumate@cnfr2016.ro) până la data de 15 august 2016. Pentru o mai bună centralizare a prezentărilor, subiectul e-mailului va conține numele prezentatorului, alături de titlul lucrării trimise.
AFISARE E-POSTERE

e-Posterele sunt prezentate exclusiv pe suport electronic şi rulează în perioada 28 septembrie - 01 octombrie în zona special amenajata. e-Posterele sunt afişate în funcţie de tematica în care se încadrează, conform programului ştiinţific al Congresului.
INFORMATII UTILE PENTRU EVALUATORII DE E-POSTERE

În vederea acordării premiilor, evaluatorii sunt rugați să noteze prezentările e-Poster prin punctaj de la 1 la 10.

Lista cu lucrările susţinute va fi distribuită evaluatorilor în zona de special amenajata pentru prezentarea e-Postere . Evaluatorii sunt rugaţi să noteze pe aceste documente punctajele alocate fiecărei lucrări şi să indice acele lucrări care nu au fost prezentate sau au fost anulate.

Criterii de evaluare: înregistrarea autorului prezentator la Congres, concordanţa dintre titlul e-Posterului şi conţinutul ştiinţific, prezentarea clară a ipotezelor de lucru şi a rezultatelor obţinute, organizarea generală şi atractivitatea e-Posterului, originalitatea cercetării, calitatea grafică.